Select Page

دستگاه بوجاری را باید از شرکت ایران قلیچ خریداری کنید چون در زمینه کشاورزی و خدمات عمل بوجاری تمامی محصولات کشاورزی و حتی بنکداری بمدت ۲۵سال فعالیت داشته و دستگاهی که اختراع کرده تمامی معایب رفع و در طراحی بوجاری بدونه مشابه داخلی و خارجی موفق بوده و نیز سابقه فروش دستگاه بوجاری ۱۴سال رضایت مشتریان و حتی مشتریان کشورهای همسایگان باعث رونق تولید شده اجهت جستجو در ساماپه ثبت اختراع بشماره ۹۹۹۴۶و به ادرس کردیتان بیجار شهرک صنعتی سرکت ایران قلیچ و بشماره تلفن ۰۸۷۳۸۲۳۹۰۲۸,و ۰۹۱۸۱۷۰۳۵۸۶ می توانید اطلاعات بیشتر کسب بکنید و یا به پیچ اینستاگرام و سایت شرکت ایران قلیچ مراجعه کنید bojari.ir